Szukaj w serwisie.
Facebook

Publikacja nr 11 "Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na procesach".

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu ukazała się publikacja prof. nadzw. dra hab. Marka Bugdola oraz dra Bolesława Goranczewskiego pt. „Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na procesach. Koncepcje, metody i narzędzia”. To już jedenasta książka wydana przez Wydawnictwo oświęcimskiej Uczelni.

„Książka może być z powodzeniem wykorzystana w procesie dydaktycznym, na poziomie studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (szczególnie kierunki ekonomiczne a wśród nich zarządzanie). Bogactwo treści zawartych w książce przesądza o jej względnie uniwersalnym charakterze. Z jednej strony może być ona podstawową pozycją w ramach wykładu specjalizacyjnego, z drugiej zaś – może pełnić rolę pozycji uzupełniającej dla szeregu przedmiotów. Wśród nich wymieniłbym następujące: podstawy zarządzania, zarządzanie jakością, koncepcje zarządzania, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji. Powyższe wskazuje na bardzo dobrą orientację Autorów w aktualnych trendach nauk o zarządzaniu (w tym ich dydaktycznym odzwierciedleniu)a także świetne osadzenie treści podręcznika w aktualnych standardach kształcenia na kierunku zarządzanie”.

 
fragment recenzji dra hab. Piotra Jedynaka 

Warto odwiedzić

Sonda

Które kierunki studiów powinny znaleźć się w ofercie Uczelni?
Mechatronika
Optometria
Kosmetologia
Dietetyka
Fizjoterapia

Partnerzy

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna wOpolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
 • Alice Salomon Schule Hannover
 • UNIWERSIDAD CATÓLICA „SANTA TERESA DE JESUS” DE AVILA
 • TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ
 • UNIVERSITY OF PRESOV
 • MATEJ BEL UNIVERSITY
 • VYSOKA SKOLA BANSKA – TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA/VSB
 • Mugla Sitki Kocman University Turcja
 • Uniwersytet Karola w Pradze
 • Alma Mater Europaea Maribor
 • Uniwerszita Palackeho w Olmouci
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie