Szukaj w serwisie.
Facebook
Język niemiecki - poziom podstawowy
Trwa rozpoczęte w kwietniu 2013 roku 120-godzinne szkolenie  „Język niemiecki – poziom podstawowy” prowadzone przez mgr Elwirę Miter-Dąbrowską dla  5 pracowników Urzędu Gminy Brzeszcze. Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności językowych takich jak: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie na poziomie podstawowym. Umiejętności te są kształtowane w oparciu o różnorodne teksty, nagrania audio, filmy DVD oraz zadania i ćwiczenia. Na zajęciach stosowane są urozmaicone metody pracy, zachęcające słuchaczy do swobodnego mówienia, takie jak:  dyskusja, odgrywanie ról, praca w grupach, praca indywidualna oraz  praca z tekstem (np. uzupełnianie luk w tekście, łączenie paragrafów z nagłówkami). Słuchacze zostali również zapoznani ze strategiami wspomagającymi samodzielne uczenie się oraz z technikami utrwalającymi słownictwo. Szkolenie zakończy się w grudniu 2013 roku.

Szkolenie organizowane jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach projektu „Urząd gminny – sprawny i przyjazny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne: Podręcznik z ćwiczeniami: Schritte international, wyd. Hueber Polska, z płytą CD, długopis, teczkę, notes oraz zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

 

Warto odwiedzić

Sonda

Które kierunki studiów powinny znaleźć się w ofercie Uczelni?
Mechatronika
Optometria
Kosmetologia
Dietetyka
Fizjoterapia

Partnerzy

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna wOpolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
 • Alice Salomon Schule Hannover
 • UNIWERSIDAD CATÓLICA „SANTA TERESA DE JESUS” DE AVILA
 • TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ
 • UNIVERSITY OF PRESOV
 • MATEJ BEL UNIVERSITY
 • VYSOKA SKOLA BANSKA – TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA/VSB
 • Mugla Sitki Kocman University Turcja
 • Uniwersytet Karola w Pradze
 • Alma Mater Europaea Maribor
 • Uniwerszita Palackeho w Olmouci
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie